Styremedlemmer og kontaktpersoner 2017


Styret 2017

Styreleder: Alf Helgeland, 41627018
Sekretær: Oda Aagesen Madland
Kasserer: Dag Erik Tvedt, 99436466
Rosjef: Jostein Senumstad, 41101792
Hussjef:
Materialforvalter: Oskar Sødal, 41233072
Tur og mosjonssjef: Arvid Olsen 90837582
Styremedlem/Juniorrepresentant: Mathilde Sødal, 4137 8518
Varamedlem:

Kontaktpersoner


Trenerkontakt: Oskar Sødal
Utdanningskontakt: Oskar Sødal
Foreldrekontakt: Jostein Senumstad
Ungdomskontakt: Oda Aagesen Madland
Kvinnekontakt:
Kontaktpersoner for funksjons-hemmede: Anne Mette Albert
WEB-Ansvarlig Janis Gailis og Arvid Bentsen