Styremedlemmer og kontaktpersoner 2016


Styret 2016

Formann: Dag Erik Tvedt, 99436466
Viseformann:
Alf Helgeland,
Sekretær: Oda Aagesen Madland
Kasserer: Odd Aagesen
Rosjef: Jostein Senumstad, 41101792
Hussjef: Tor Aanen Kristensen, 95860167
Materialforvalter: Oskar Sødal, 41233072
Tur og mosjonssjef: Arvid Bentsen, 91340944
Styremedlem/Juniorrepresentant: Mathilde Sødal, 4137 8518
Varamedlem:

Kontaktpersoner


Trenerkontakt: Oskar Sødal
Utdanningskontakt: Oskar Sødal
Foreldrekontakt: Jostein Senumstad
Ungdomskontakt: Oda Aagesen Madland
Kvinnekontakt:
Kontaktpersoner for funksjons-hemmede: Anne Mette Albert
WEB-Ansvarlig Janis Gailis og Arvid Bentsen