Sikkerhetsreglement

KRISTIANSAND ROKLUBBS SIKKERHETSREGLEMENT

Farvann
- Som daglig roområde regnes Lundsbroa og 8 km oppover i Otra.
- Enhver rotur som går utenfor det daglige roområdet er en langtur.

Trafikkregler
- På elva skal alle båter holde seg på farvannets høyre side i fartsretningen (styrbord). (dvs. følge land mot Lundssiden på vei opp elva, og bysiden ned elva)
- Alle roere skal med jevne mellomrom kontrollere farvannet foran båten.
- Alle roere skal gjøre seg kjent på elva
- Alle roere skal danne seg en oversikt over hvem som er ute å ror
- Roere plikter forøvrig hfølge gjeldene sjøfartsregler.

Materiell
- Den enkelte roer er selv ansvarlig for at båten er i sikkerhetsmessig forsvarlig tilstand før roing.
- Robåten skal ikke overlastes.
- Båter samt årer er meget skjøre og må behandles med varsomhet.
- Årene bæres med bladene foran. Årene skal alltid tas ut først og inn sist.
- Etter roing skal båten spyles evt. vaskes. Ved bruk i saltvann skal båt og utriggere alltid vaskes.
- Lufteluken(e) åpnes når båten er i klubbhuset.
- Ved bruk av følgebåt skal dødmannsknapp alltid benyttes og festes forsvarlig til kroppen.
- All skade skal rapporteres på eget skjema (gjelder og skade på anlegg) og postes i postkassa til styret
Roere
- Enhver roer skal være svømmedyktig og skal gjennomgå grunnleggende opplæring før de kan benytte robåtene på egenhånd.
- Roerne er selv ansvarlig for sin sikkerhet.
- Nybegynnere skal spørre sin trener om hvilke båter de kan benytte
- Loggen føres både før en går ut og når en kommer inn.
- Alvorlig personskade rapporteres til rosjefen, evt. til materialforvalter eller hussjef.
- Klubbhuset låses når det ikke er folk til stede, også når en er ute å ror.
- I båt med styrmann/Cox skal ikke både roere og styrmann være nybegynnere.
- Det skal ikke roes når det er fare for torden
- Cox skal bruke/ha med redningsvest og passende klær hele året.
- Roing etter mørkets frembrudd skal ikke forekomme - om det er fare for at roturen ikke er avsluttet innen mørkets frambrudd skal lys medbringes. (definisjon på mørkets frambrudd er 20 min etter at gatelysene er tent )

Flyteutstyr
- Det skal medbringes flyteutstyr i følgebåten under trening.
- Roere skal medbringe flyteutstyr dersom deres trener mener det er påkrevet.
- Innrigger kystroing- og trimmerbåter skal ha med flyteutstyr til roere og cox utenfor daglig roområde.

Kald årstid
- Skal man ro singlesculler i perioden 1. Nov. til 1. April, kan det kun skje etter tillatelse i fra rosjef, og under de retningslinjer som rosjefen bestemmer.Det roes på eget ansvar.

- Dobbeltsculler og firerbåter er kun tillatt å ro med i daglig roområde, dersom været tillater det. Unntak kan kun skje etter tillatelse i fra rosjef, og under de retningslinjer som rosjefen bestemmer. Det roes på eget ansvar
- Innrigger og trimmerbåter kan det roes langturer med, dersom vær og forhold tillater det. Det skal være flyteutstyr om bord til alle. Det skal oppgis antatt returklokkeslett når en skriver seg inn i loggen. Farvannet foran båten skal kontrolleres oftere på vårparten. Det skal ikke roes uten følgebåt om det er fare for drivende is. Roing skal ikke forekomme om temperaturen er lavere enn -4 grader. Fører av følgebåt under kald årstid må kunne HLR og ha med seg mobiltelefon.
- Trenere og Roskoleinstruktører skal forsikre seg om at dette sikkerhetsreglementet er gjort kjent og forstått av nye roere og medlemmer.

Brudd på dette reglement skal rapporteres til formann og kan medføre bot/karantene

Styret,

4. Januar 2010