Roklubbens lover

Kritiansand roklubbs lov har vært gjenstand for flere revisjoner siden klubben ble stiftet i 13 mai 1936.
Loven er nå revidert i hht NIF sin lovnorm og godkjent av Idrettsstyret 15. mars 2010.

VedleggStørrelse
Lov for Kristiansand Roklubb 2010.doc71.5 KB