Kontaktinformasjon Kristiansand Roklubb

Kontaktinformasjon for roklubben.

Generell kontaktinformasjon:
Adresse Roklubben: Kjøita 10, 4630 Kristiansand (Elvebredden Øst. )

mail. kontakt@roklubben.com

For utleie telefon 48098016.

Kontortid mandag kl 17.30-19 - spesielt med tanke på utleie.

TRENING:
SE: http://roklubben.com/training