Veteran- og masterroing

I roing blir du veteran allerede når du er 27 år. De siste årene har det vært lite organisert mosjon- og veteranroing. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Vi vil ha faste kvelder i uka som er satt av til mosjonsroing. Da blir det trening, og vi vil forsøke å arrangere turer i skjærgården.
I tillegg vil vi delta på turer og turløp. Barmen rundt i begynnelsen av august er på programmet.
Det arrangeres både Norgesmesterskap og Verdensmesterskap for veteraner. Det er egne klasser for de forskjellige aldersklasser. Eldste klasse er 75+ år. Det roes i alle båttyper.

Vær med å bidra til at vi kan få et godt og inkluderende veteranmiljø i roklubben. Alle er velkomne på trening, både de som vil forbli mosjonister og de som ønsker å delta mer seriøst i mesterskap.
Kontakt person: Arvid Bentsen 91340944