Antidopingspolicy for roklubben

Antidopingpolicy

1) Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår
verdiprofil som et rent idrettslag.
2) Kunnskap
Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle
medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer
dopingspørsmål.
Elite og konkurranseroere pluss trenere
3) Regelverk
I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere,
fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet
gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De
som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å
følge NIFs lov.
I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve
fastsatt av Antidoping Norge.
I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av
godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring
Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer
våre utøvere om dette.
I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege
før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.
I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.
Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i
klubbhuset.
Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.
5) Beredskapsplan
Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp
med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!
I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.