Utleielokalet

utleiebilde

LEIE AV LOKALER

Leie av lokaler hos Kristiansand Roklubb kommer inn under regler for arrangementer med inntil 50 personer, regler gitt av FHI:

a. Leietaker er å anse som ansvarlig arrangør for arrangementet som lokalet brukes til!

b. Roklubbens lokaler kan brukes med inntil det antall personer som myndighetene bestemmer iht coronabestemmelser. Leietaker må derfor sørge for at det ikke er flere gjester enn de gjeldende lokale og nasjonale regler tillater! Disse reglene endres og dette er arrangør/leietaker pliktig til å selv følge med på.

c. Under arrangementet skal det holdes avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme  husstand.

d. Arrangør plikter å oppbevare liste over deltakere på arrangementet i to uker etter gjennomføring. Fordi ansvarlig arrangør skal sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.

e. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.

f. Arrangør/leietaker må i «coronaperioden» betale kr 500,- ekstra ut over normale vaskekostnad – grunnet kravene til hygiene og desinfisering som følge av FHI føringer.

 

Med arrangement menes her andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

For mer info ta kontakt:

  • epost: kristiansandroklubb@gmail.com eller
  • telefon: 48 09 80 16

Klikk her for å se leiekalenderen

Klikk her for å se leiedetaljer og priser