Innkalling til årsmøte i Kristiansand Roklubb 2021

årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Roklubb

Årsmøtet avholdes 20/5 kl. 1900, i roklubbens lokaler eller digitalt alt etter hva som er tillat iht lokale koronaregler. Styret bestemmer møteformen senest uken før.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mai, to uker før årsmøtet. Saker sendes til kontakt@roklubben.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. De kan fås på epost eller leses på hjemmesiden hvor de legges ut. Medlemmer som ønsker sakslisten på epost må be om dette, send anmodning til kontakt@roklubben.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av roklubben i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til roklubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret