Klubb Skagerak

KLUBB SKAGERAK
Klubb Skagerak er en klubb for de medlemmer i Kristiansand Roklubb som har rodd over Skagerak, mellom Norge og Danmark. Andre kan også søke om å bli medlem etter å ha dokumentert overfarten. Klubb Skagerak er laget for å oppmuntre til hav- og langdistanseroing. Krav til medlemskap: Ha krysset Skagerak i robåt minst en vei uavbrutt fra fastland til fastland.
Enten alene eller flere i robåten.

  • Båten skal være selvforsynt og det er ikke lov til å motta hjelp underveis.
  • Nødvendig reserve- og sikkerhetsutstyr skal være om bord
  • Alle i båten skal ha deltatt på lik linje i rofremdriften.
  • Det er ikke lov til å bruke andre fremdriftshjelpemidler som seil, motor etc.
  • Turen må dokumenteres med en kort beskrivelse, bilder etc.

Det er laget en egen minneblankett som kan kjøpes av de som har fullført.
Distanser: Kristiansand - Hirtshals:         70 nmil, (129 km)
Kristiansand - Hanstholm:      65 nmil, (120 km)

Kontaktperson for Klubb Skagerak: Arvid Bentsen
Medlemmer i Klubb Skagerak
1998: Frank Andersen, Klaus Søren Kristensen Kristiansand - Hanstholm (Star Atlantic)
2001: Svein Ove Ask , Hirtshals - Grimstad (Star Atlantic II)
2002: Arvid Bentsen, Stein Hoff, Bjørn Jordan, Hirtshals - Kristiansand (Star Atlantic II)
2003: Arvid Bentsen, Arnfinn Ekberg, Arild Pedersen, Søgne - Hirtshals (S A II)
2006: Rune Finsland, Petter Jakobsen, Helge Tønnessen (Kristiansand - Hirtshals (S A II)
2014; - Helge Tønnessen, Renee Christin Røyneland, Carina Marcussen Lund og Arvid Bentsen i Fregatt - en dobbelfirer kystroingsbåt fra Kristiansand roklubb, Arendal - Hirtshals
2014; - Rolf-Erik Poppe, Oslo og Axel Bjørklid, Bergen. Hirtshals - Arendal med færingen Bud og en tønne med 100 kg dansk korn 1 – 2 juli 2014
2018: . Steinar Haakonseth, Kristiansand - Hirtshals i en ombyggd rosjekte